19.09.2013г. - Публична покана по ПМС 69/11.03.2013г. с предмет: Предоставяне на услуги по организиране на официални събития и участие в събития, във връзка с изпълнение на проект „УТВЪРЖДАВАНЕ НА КЛЪСТЕР „ЗЕЛЕН ТОВАРЕН ТРАНСПОРТ”, КАТО ФАКТОР ЗА РАЗВИТИЕ НА ИНТЕРМОДАЛНИЯ ТРАНСПОРТ В БЪЛГАРИЯ” изпълняван по Договор за БФП № К-02-20/09.01.2013 г. на ОП„Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013

Покана

Документация


Публична покана за избор на изпълнител за "Предоставяне на услуги по информираност и публичност, във връзка с изпълнение на проект „УТВЪРЖДАВАНЕ НА КЛЪСТЕР „ЗЕЛЕН ТОВАРЕН ТРАНСПОРТ”, КАТО ФАКТОР ЗА РАЗВИТИЕ НА ИНТЕРМОДАЛНИЯ ТРАНСПОРТ В БЪЛГАРИЯ” изпълняван по Договор за БФП № К-02-20/09.01.2013 г. на ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013"

Покана

Документация