Международна конференция „Развитие на

интермодалните превози“

  


       

Клъстер „Зелен товарен транспорт“ проведе във

Варна семинар „Представяне на дни КЗТТ“

  

   

Клъстер „Зелен товарен транспорт“ проведе в

Бургас семинар „Представяне на дни КЗТТ“

  


   

Club Feroviar и Клъстер „Зелен Товарен

Транспорт“си стиснаха ръце в областта на

Интермодалните превози

  

    

Фондация „ ИКТ Клъстер” и Клъстер

„ЗеленТоварен Транспорт“ подписаха

меморандум за сътрудничество и развитие на

бизнес възможностите между двата сектора

  


 

ИКЕМ и Клъстер „Зелен Товарен Транспорт“

подписаха меморандум за сътрудничество

  

 

Клъстер "Зелен Товарен Транспорт" отчете

успешна година

  

 

 

Клъстер "ЗТТ" участва в учредяването на

Център за мултимодален транспорт

към БТПП

  

 

Клъстер „Зелен Товарен Транспорт“ проведе

семинар „Представяне на дни КЗТТ“

 

XXXXXX