Предстоящи:

Годишни награди за авиационната индустрия "SKY STARS"

Удължен е срокът за подаване на кандидатури до 13 декември

 .15.12.2016.
 
     

 

Отминали:

 ********************************************************    

 

Национална клъстерна конференция на АБК

 

 15.06.2016

 

Тол такси, винетки и акцизи – системи за финансиране на пътната мрежа

 

16.12.2015

Новата икономика на България – среща на Запада с Изтока

 15.05.2015

 

Кръгла маса „Възможности за инвестиции от пенсионните фондове в публична инфраструктура“

 

12.03.2015

Международна конференция:

„Балканите – инфраструктура и

транспортни връзки между Черно и

Адриатическо море“

 31.10.2014

Транспортът в променящия се свят – предизвикателства и решения

23.10.2014 

 

Truck Show "Камиони 4"

 

 

05-06.06.2014

Подготовката на пилоти и кадровото осигуряване на гражданската авиация

23.04.2014

 

Конференция Българските железници – пътят за европейско развитие

 

14.11.2013

Черноморският магистрален пръстен и автомагистрала Черно море – предизвикателства и перспективи

11.11.2013

 

 

X

X