Трайдънт Фрейт ООД

ТРАЙДЪНТ ФРЕЙТ ООД е оснавана в края на 1991г.

Компанията е пазарно ориентирана, намираща се в непрекъснат стремеж към постигане на все по-добри резултати.

В търсенето на начини за усъвършенстване винаги сме използвали за критерий постиженията на водещите в нашия бранш български и чужди компании.

Имайки в предвид конкурентната среда, в която извършвате Вашата търговска дейност, предполагаме, че се нуждаете от оптимизиране на разходите и повишаване качеството на предлаганите стоки и услуги. В тази връзка Ви представяме нашата компания, като вярваме, че ще можем да си сътрудничим ползотворно.

Компанията предлага широка гама от услуги свързани с транспорт и обработката на товари. Основните направления на дейността ни, могат да се характеризират както следва:

Корабно агентиране, чартиране и брокераж;
Мултимодален транспорт на генерални товари;
Контейнерни превози със стандартно и специализирано обурудване ;
Извънгабаритни транспорти;
Международна спедиция;
Международни и вътрешни автомобилни превози със собствени и наети автомобили;
Вътрешни транзитни превози, обезпечени с банкова гаранция;
Пристанищна спедиция;
Митническо представителсво и посредничество;
LCL/AIR cargo доставки до точки в целия свят:

От началото на 2013, компанията е агент за България на COSCO CONTAINER LINES CO.,LTD като оперира на пазара със своята дъщерна компания THREE STARS LTD

Tрайдънт Фрейт ООД е агент на фериботната линия свързваща Варна с руското пристанище Кавказ. Официално открита на 03.03.2009 г., линията се обслужва от два руски еднопалубни кораба м/ к “Авангард” и м/к “Славянин”с капацитет да превозват съответно 45 и 50 вагона. М/к “Славянин” е въведен в експлоатация през септември 2010 г. и освен жп вагони може да превозва камиони, автобуси, леки автомобили, трактори и други колесни и верижни машини, както и пасажери.

Компанията е редовен член на Регионалната Асоциация на Корабните Брокери и Агенти – РАКБА, на Асоциацията на Автомобилните превозвачи и пътища – АЕБТРИ и на Националното Сдружение на Българските Спедитори – НСБС.

Трайдънт Фрейт притежава Сертификат No:QS-5470 за съответствие с международния стандарт DIN EN ISO 9001:2008, издаден от Germanischer Lloyd.