Управителен съвет:

         
   

 

Симеон Ананиев

 

Председател на УС

 

Завършил е Техническия университет в София, специалност “Експлоатация на железопътния транспорт”.

Има редица специализации и следдипломни квалификации, магистърска степен по икономика на транспортната фирма във ВТУ ”Тодор Каблешков”.

Доктор по научна специалност „Икономика и управление".

Започва работа като технолог в Железопътен район “София”, преминава през различни професионални и управленски равнища в отрасъла.

Доцент във ВТУ”Тодор Каблешков”.

От 2006г. до 2010г. е Изпълнителен директор на Изпълнителна агенция “Железопътна администрация” към Министерството на транспорта.

Член на БСП от 1988г. През 1989г завършва AОНСУ Варна “Академия за обществени науки и социално управление” - “Проблеми на управлението на Икономиката” и “Теория и организация на управлението”.

Член на съвета по транспорт, транспортни системи и инфраструктура СТТСИ към БСП.

Експерт към Комисията по транспорт в Народното събрание.

   

Орлин   Колев

член на УС

   

Илия Илиев

член на УС

   

Георги Цонев

член на УС

   

 

Любомир Сяров

член на УС